Prezentare

Durata de studii: 3 ani – zi.

Număr de credite: 180.

Titlul acordat – licenţiat în Ştiinţe economice.

    Programul de studii al specializării „MARKETING” pregăteşte economişti cu deprinderi, cunoştinţe şi comportamente economice compatibile cu standardele europene, capabili să se integreze rapid şi eficient în entităţile economice interesate să-şi flexibilizeze şi modernizeze comportamentul pe piaţă, şi are ca obiective generale:

 • Asimilarea unui însemnat volum de cunoştinţe economice, formarea de specialişti cu un sistem de gândire şi acţiune propriu, capabili să găsească soluţii optime pentru funcţionarea eficientă a sistemului economic naţional.
 • Crearea şi dezvoltarea unor aptitudini în utilizarea instrumentelor şi metodelor de marketing pentru identificarea şi cercetarea unor pieţe naţionale şi/sau internaţionale.

      Aceste obiective sunt realizabile prin valoarea şi experienţa corpului profesoral, baza materială modernă de care dispune instituţia, prin structura şi conţinutul planului de învăţământ. 

      La finalizarea programului de studii, absolventul trebuie:

 • la nivel de cunoaştere şi înţelegere:
 1. să cunoască conceptele şi teoriile care au marcat evoluţia gândirii în domeniul marketingului;
 2. să posede cunoştinţele necesare pentru conceperea, organizarea, gestionarea şi verificarea planurilor şi deciziilor de marketing în vederea atingerii obiectivelor strategice ale organizaţiilor.
 • la nivel de aplicare şi integrare:
 1. să poată explica, analiza şi utiliza elementele specifice instrumentarului de marketing  şi a metodelor cantitative şi calitative ale cercetării de marketing, cu aplicaţii în domeniul politicilor de preţ, de promovare, de distribuţie şi de produs, ca şi în domeniul studiului comportamentului consumatorilor şi al strategiilor competiţionale;
 2. să dobândească abilităţi în aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de investigare mediului extern şi intern al unei întreprinderi în vederea construirii unui plan de marketing viabil şi eficient;
 3. să posede capacităţi de a fundamenta ştiinţific strategiile de marketing pe baza unor informaţii relevante, actuale şi cât mai complete despre mediul intern şi extern al oricărei întreprinderi;
 4. să-şi dezvolte abilităţile practice în domeniul segmentării, poziţionarii şi dezvoltării de noi afaceri de succes, al identificării avantajului competitiv şi al diversificării gamei de produse şi servicii;
 5. să adopte o atitudine pozitivă faţă de autoperfecţionarea continuă şi faţă de procesul educaţiei permanente în acest domeniu evolutiv şi inovator al marketingului.

     Perspectivele absolvenţilor:

    Competenţele planificate a fi dobândite în cadrul programului de studii al specializării MARKETING conferă absolventului statutul de specialist în marketing (marketer) care poate executa activităţi de marketing de mare diversitate:

 • în aria gamei de decizii  şi activităţi de marketing: şef serviciu marketing;  şef birou marketing; manager marketing (tarife, contracte, achiziţii); specialist marketing; consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ şi marketing;
 • în domeniul cercetărilor de marketing: cercetător economist în marketing, asistent de cercetare economist în marketing, operator de interviu;
 • în domeniul comunicaţiei de marketing: şef agenţie reclamă publicitară;  şef birou reclamă publicitară; şef serviciu reclamă publicitară; organizator târguri şi expoziţii; şef expoziţii şi târguri; prezentator târguri şi expoziţii; specialist în relaţii publice; director imagine; copywriter publicitate; mediaplanner; producător-delegat evenimente de marketing; agent reclamă publicitară; art director publicitate;
 • în domeniul relaţiilor cu clienţii: manager relaţii furnizori; manager relaţii/cu clienţii/cu societatea de leasing; funcţionar informaţii clienţi;
 • în domeniul vânzărilor: director de vânzări; director magazin; şef serviciu comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; şef birou comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; manager zonă;  şef birou aprovizionare-desfacere; şef serviciu aprovizionare-desfacere; asistent comercial; reprezentant comercial; reprezentant tehnic şi comercial.