Prezentare

Durata de studii: 3 ani – zi.

Număr de credite: 180.

Titlul acordat – licenţiat în Ştiinţe economice.

     Programul de studii al specializării „CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE” pregăteşte economişti cu o dublă competenţă: contabilă şi informatică şi are ca obiective generale:

 • Formarea de specialişti cu un sistem de gândire şi acţiune propriu, capabil să găsească soluţii optime pentru funcţionarea  eficientă  a economiei naţionale.
 • Crearea şi dezvoltarea unor aptitudini în utilizarea instrumentelor contabile şi de gestiune pentru identificarea, implementarea şi exploatarea unor sisteme soft moderne de organizare a activităţii, de evidenţă, care să ofere o imagine fidelă a structurilor economice, utilizatorilor de informaţii.

Aceste obiective sunt realizabile prin valoarea şi experienţa corpului profesoral, baza materială modernă de care dispune instituţia, prin structura şi conţinutul planului de învăţământ.

La finalizarea programului de studii, absolventul trebuie:

 • la nivel de cunoaştere şi înţelegere:
 1. să dobândească cunoştinţele care să asigure înţelegerea reglementărilor contabile aplicabile entităţilor economice din România;
 2. să cunoască limbajul şi metodologiile necesare înţelegerii şi interpretării informaţiilor financiar -contabile degajate de situaţiile financiare;
 3. să cunoască şi să înţeleagă modul în care entitatea economică implementează practic evidenţa tehnico-operativă a operaţiilor economico-financiare;
 4. să cunoască la nivel detaliat procesul gestionar în cadrul grupului de societăţi.
 •  la nivel de aplicare şi integrare:
 1. să poată utiliza metodele, tehnicile şi instrumentele privind organizarea şi ţinerea contabilităţii în entităţi economice, instituţii publice şi instituţii de credit;
 2. să cunoască la nivel aplicativ metodologia elaborării şi analizei rapoartelor financiare pentru entităţi economice, instituţii publice şi instituţii de credit;
 3. să dobândească capacităţi şi abilităţi în activitatea de întocmire, prezentare şi analiză a situaţiilor financiare consolidate şi a declaraţiilor fiscale;
 4. să cunoască la nivel teoretic şi aplicativ metodologia contabilităţii operaţiunilor de fuziune, divizare, lichidare, grupări şi achiziţii de întreprinderi;
 5. să dobândească capacităţi şi abilităţi în organizarea, exploatarea, dezvoltarea sistemelor informatice de gestiune şi proiectarea şi implementarea de noi sisteme informatice.

     Perspectivele absolvenţilor:

  Competenţele planificate a fi dobândite în cadrul programului de studii al specializării CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE atestă valoarea şi asigură recunoaşterea socială a specialistului în acest domeniu.

     Profesiunea contabilă are o arie diversă de acţiune, profesioniştii activând în industrie  şi comerţ sau ca liber-profesionişti sau în sectorul public. În această arie, ei îşi asumă diferite roluri, precum acela de manager financiar, de membru al echipei care configurează sistemul de producere a informaţiilor financiare, auditor intern, auditor extern sau expert contabil.

    Absolvenţii pot ocupa în viitor posturi în structuri organizaţionale din sistemul financiar-contabil (bănci, asigurări, garda financiară, vamă, burse, pieţe de capital şi valutare, gestiunea afacerilor, contabilitate şi audit financiar), de asemenea pot deveni:cenzori, consilieri, inspectori economici, cadre didactice în învăţământul liceal şi universitar.