Prezentare

Durata de studii: 2 ani – zi.

Număr de credite: 120.

Diplomă obţinută – Diplomă de masterat.

    Programul de studii masterale „FINANŢAREA ŞI ORGANIZAREA AFACERILOR ÎN TURISM-SERVICII” asigură formarea noului tip de economist-manager, cu abilităţi antreprenoriale, care să răspundă pe deplin cerinţelor şi problematicii mediului economic puternic concurenţial al afacerilor în turism şi servicii.

     Obiectivele generale ale programului pot fi sintetizate astfel:

 • Diversificarea şi completarea cunoştinţelor manageriale, printr-o abordare interdisciplinară a operaţiunilor economice, în vederea dezvoltării capacităţii de a acţiona responsabil, independent şi creativ în procesul de evaluare şi soluţionare a problemelor din mediul specific afacerilor în turism-servicii;
 • Dobândirea fundamentelor teoretice, cu implicaţii practice din domeniul administrării afacerilor în turism din perspectiva schimbărilor structurale ce au loc în economia naţională şi mondială sub imperativul globalizării şi al informatizării.

    Aceste obiective sunt realizabile prin valoarea şi experienţa corpului profesoral, baza materială modernă de care dispune instituţia, prin structura şi conţinutul planului de învăţământ.

      La finalizarea programului de studii masterale, absolventul trebuie:

 • la nivel de cunoaştere şi înţelegere:
 1. să cunoască la nivel aprofundat şi interdisciplinar conceptele, abordările, teoriile, modelele şi metodele avansate din domeniul managementului afacerilor naţionale şi internaţionale;
 2. să cunoască şi să înţeleagă noţiunile teoretice şi practice privind competiţia în sfera serviciilor şi turismului;
 3. să cunoască instrumentele specifice de predicţie a factorilor, fenomenelor, proceselor economice internaţionale.
 • la nivel de aplicare şi integrare:
 1. să poată identifica, explica, analiza, aborda şi soluţiona probleme cognitive şi profesionale, specifice obiectivelor particulare ale afacerilor în turism-servicii;
 2. să dobândească abilităţi în aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de identificare şi evaluare a cauzelor fenomenelor şi a factorilor de influenţă asupra afacerii şi să poată elabora strategii optime ca reacţie la modificările mediului economic;
 3. să posede capacităţi de a utiliza creativ cunoştinţele în domeniul  tehnicii negocierilor, de a gestiona eficient tranzacţii şi alte evenimente în entităţile de comerţ, turism şi servicii;
 4. să-şi dezvolte capacitatea de a fundamenta decizii pe baza informaţiilor economico-financiare în firmele de comerţ, turism şi servicii;
 5. să dezvolte abilităţi de utilizare creativă a cunoştinţelor în fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor pentru afaceri necesare, reale, legale şi eficiente, precum şi a planurilor, programelor şi procedurilor de îndeplinire în timp real.

      Perspectivele absolvenţilor:

  Competenţele planificate a fi dobândite în cadrul programului de studii al masteratului FINANŢAREA ŞI ORGANIZAREA AFACERILOR ÎN TURISM-SERVICII oferă absolvenţilor posibilităţi de angajare în sectorul comerţului, serviciilor şi turismului iar posturile ce pot fi ocupate conform nomenclatorului Clasificaţiei Ocupaţiilor din România  pot fi:

 • manager în turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement; economist; consilier expert pentru business, consultant pentru business; expert evaluator pentru business, business manager; analist/consultant pentru mediul de afaceri, conducători de unităţi economico-sociale (directori generali, directori, conducători de departament, etc.).
 • lectori, asistenţi în învăţământul superior; profesori în învăţământul secundar.