Facultate > Mesajul decanului

     Dinamismul mediului ştiinţific, tehnologic şi economic al acestui început de secol XXI constituie o permanentă şi iminentă provocare pentru unităţile de învăţământ în cadrul cărora se asigură instruirea generaţiei tinere, aflată în plin proces de formare şi dornică să-şi dezvolte o carieră profesională.

     Noi, colectivul de cadre didactice al Facultăţii de Ştiinţe Economice, din cadrul Universităţii „Andrei  Şaguna”, ne-am asumat misiunea de a forma specialişti în economie, conştientizând importanţa rolului învăţământului superior  de a genera modele de gândire economică, de valorizare şi de acţiune posibil de extrapolat, în structura lor generală, în numeroase zone ale activităţii sociale.

   Obiectivul principal al activităţii noastre didactice este centrat pe studenţi, prin perspectiva competenţelor finale pe care economistul va trebui să le probeze încă de la debutul carierei sale, pe o piaţă a muncii puternic concurenţială.

   Prin structura planului de învăţământ, prin dedicaţia totală a actului didactic, trecând de la programe tematice la programe centrate pe probleme de rezolvat, atrăgând studenţii în activitatea de cercetare în cadrul cercurilor ştiinţifice, formăm economişti marcaţi de competenţă şi perfecţionism, pregătiţi pentru o rapidă integrare în unităţi economice.

 

       Vă invit şi vă aştept în echipa noastră şagunistă!

 

Conf. univ. dr. NELUŢA MITEA
Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice,
Universitatea "Andrei  Şaguna" Constanţa