Cercetare > Top Manager EGI

Proiect de Cercetare Ştiinţifică:

ÎNFIINŢAREA ŞI FUNCŢIONAREA  ÎNTREPRINDERILOR  CA SISTEM

    

Clubul Studenţesc TOP MANAGER EGI are menirea de a dezvolta abilităţile antreprenoriale ale studenţilor din cadrul Universităţii Andrei ŞAGUNA, Facultatea de Ştiinţe Economice din Constanţa, sub directa îndrumare a cadrelor didactice.

În cadrul cursurilor de Economia şi Gestiunea Întreprinderii (EGI), înfiinţarea acestui Club a venit ca un lucru firesc şi necesar.

În calitate de membri fondatori, atât studenţi cât şi cadre didactice, rămâne să ne implicăm şi mai mult în ceea ce dorim să devină un proiect de durată şi amploare. Ca obiectiv principal avem dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale membrilor necesare pentru:

  • organizare
  • comunicare
  • adaptare la nou
  • relaţii interumane
  • prognozare
  • promovare
  • atragere de fonduri pentru dezvoltare

Manager de Proiect: 
Lect.univ.drd. VANGHELE CRISTIAN


Sunt aşteptaţi la desfăşurarea activităţilor clubului toţi studenţii de la toate specializările Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Masteranzii de la specializările Management Financiar Bancar şi Finanţarea şi Organizarea Activităţilor de Turism şi Servicii.