Cercetare > Cercul Organizarea Afacerilor în Turism

Despre noi

Activitatea desfăşurată în cadrul Cercului Studenţesc "Organizarea Afacerilor în Turism" vizează aspectele fundamentale ale turismului, domeniu economic ce a cunoscut o transformare semnificativă în ultimele decenii. Sunt abordate elemente de natură conceptuală şi metodologică şi aspecte care privesc modalităţile de trecere de la teorie la practică. Cercul vine în întâmpinarea studenţilor contribuind la crearea de competenţe practice în domeniul managementului turistic, în contextul în care acest domeniu de activitate s-a dezvoltat în ultimii ani într-un ritm foarte alert, absorbind o mare parte a forţei de muncă din zonă.

 

Misiune

Atragerea şi implicarea studenţilor pentru a le crea competenţe în această direcţie, printr-un proces de asimilare şi învăţare menit să stimuleze gândirea şi creativitatea, capacitatea de a raţiona şi de a interpreta logic informaţiile, asigurându-le şanse reale în competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă.

 

Obiectivele strategice ale Cercului Studenţesc vizează:

 • crearea şi dezvoltarea unui climat favorabil confruntărilor de idei în legătură cu cele mai actuale probleme ale gândirii, ştiinţei şi practici economice;
 • dezvoltarea spiritului creator şi a climatului de lucru în echipă în rândul studenţilor, prin antrenarea acestora în studii de cercetare solicitate de agenţii economici din turism;
 • introducerea unor teme de cercetare ştiinţifică în programul cercului, care să facă obiectul dezbaterilor, cercetărilor teoretice, practice şi experimentale în domeniul turismului, cu susţinerea şi publicarea rezultatelor analizelor în reviste de turism sau în cadrul sesiunilor ştiinţifice studenţeşti.

 

Principalele activităţi specifice Cercului

 • dezbaterea problemelor de mare interes din domeniul turismului concretizate în elaborarea şi susţinerea unor prelegeri în cadrul întânirilor tematice ale cercului şi comunicarea ulterioară cu ocazia sesiunilor de comunicarii stiintifice studenţeşti organizate la nivelul Universităţii sau în alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
 • colaborarea cu organizaţii neguvernamentale şi instituţii ori agenţi economici din turism în vederea realizării de acţiuni comune cum ar fi:
  • organizarea şi promovarea de produse turistice pentru tineri;
  • efectuarea de cercetări de piaţă privind anumite aspecte sau fenomene specifice pieţei turistice;
 • promovarea potenţialului turistic al anumitor zone din judeţ şi din ţara noastră;
 • implicarea în acţiuni de voluntariat pentru protejarea anumitor resurse turistice valoroase şi a mediului înconjurător, etc;
 • organizarea de excursii tematice cu vizitarea de obiective turistice atractive din judeţul nostru, din ţară şi străinătate;
 • vizitarea anumitor elemente componente ale infrastructurii turistice (unităţi de cazare, de alimentaţie publică, de agrement, agenţii de turism etc.) din oraşul Constanţa, judeţul Constanţa sau din ţară;
 • organizarea concursurilor de orientare turistică în colaborare cu ONG-uri de profil;
 • inițierea unui concurs de fotografie turistică.

 

Cercul se întrunește bilunar, iar discuțiile din cadrul acestor întâlniri sunt interactive și antrenante, dezvoltându-le studenților capacitatea de comunicare și socializare.

 

Vă aşteptăm!

 

coordonatori,
Prof.univ.dr. NICORESCU Elisabeta
Conf.univ.dr. MUNTEANU Valentina